ความรุนแรงของ PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย และทำลายระบบอวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดโรคเรื้อรังและมะเร็ง และยังสามารถก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง?

1. โรคระบบทางเดินหายใจ
ทำให้ปอดเกิดการอักเสบ ระคายเคือง และเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้

2. โรคถุงลมโป่งพอง
อาจทำให้เกิดมะเร็งปอด(แม้ไม่ได้สูบบุหรี่)

3. โรคผิวหนัง
ทำให้ผิวหนังอักเสบ และเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

4 โรคหัวใจและหลอดเลือด
การสูดฝุ่นเข้าไปมากๆ ทำให้เลือดข้นได้ และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น

5 โรคเยื่อบุตาอักเสบ
ทำให้ระคายเคือง อักเสบ ตาแห้ง ตาแดง แสบตา คันตา

การป้องกันและดูแลตนเอง
– สวมหน้ากาก ป้องกันฝุ่น PM 2.5
– นอนหลับให้เพียงพอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
– งดกิจกรรมกลางแจ้ง
– หากเกิดความผิดปกติกับร่างกาย ควรพบแพทย์
– ติดตามการเฝ้าระวังดัชนีคุณภาพอากาศ

ข้อมูล จาก : กรมควบคุมโรค

 

ติดตามอ่านเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้ที่  kilmallockgolf.com